Den elektroniske fordeleren fra 123ignition ser likt ut den mekaniske.123ignition: bytt ut din manuelle fordeler med en elektronisk

Tenningssystemet i klassiske biler kan ofte by på mange problemer. Etter mange års bruk blir det mekaniske systemet slitt. Bytter man stiftene med en optisk eller magnetisk erstatning, så løser det ikke slitasjen i avanse-systemet, akselen, lagere osv. Da er 123ignition produktet du trenger!

Tenningsmodulen fra 123ignition leveres i en utføring som på utsiden ser lik ut som det mekansiske systemet som man bytter ut, men modulen inneholder mye high-tech på innsiden.
Du ikke trenger å bygge om den gamle mekaniske fordeleren men bytter hele modulen.

Modell

Undergruppe

  Bildeler: Volvo - Volvo - tenning

  Elektronisk fordeler for: Volvo B4B, B14A, B16-A og B16-B motorer, ikke bare for klassiske biler (PV444, P1900, PV544, P445, P210 og Volvo Duett), den brukes også i båter, Volvo Penta.123-B16-R-VElektronisk fordeler for: Volvo B4B, B14A, B16-A og B16-B motorer, ikke bare for klassiske biler (PV444, P1900, PV544, P445, P210 og Volvo Duett), den brukes også i båter, Volvo Penta.
  Elektronisk fordeler for: B18-B, B20-A, B20-B, B20-D, B20-E, B20-F, B18-Penta & B20-Penta motorer123-B18-B20-R-VElektronisk fordeler for: B18-B, B20-A, B20-B, B20-D, B20-E, B20-F, B18-Penta & B20-Penta motorer
  Elektronisk fordeler for: PV544, Duett, P1800, Amazon, 140, 200 og C202 B18-B, B20-A, B20-B, B20-D, B20-E, B20-F, B18-Penta & B20-Penta motorer med IE.123-B18-B20-R-V-IEElektronisk fordeler for: PV544, Duett, P1800, Amazon, 140, 200 og C202 B18-B, B20-A, B20-B, B20-D, B20-E, B20-F, B18-Penta & B20-Penta motorer med IE.
  Elektronisk fordeler for: B17, B19, B21, B23, B230F, 242, 244, 245, Penta AQ120, AQ125, AQ131, AQ140, AQ145, AQ151123-B21-B23-R-VElektronisk fordeler for: B17, B19, B21, B23, B230F, 242, 244, 245, Penta AQ120, AQ125, AQ131, AQ140, AQ145, AQ151
  Elektronisk tune fordeler til: B17, B19, B21, B23, B230F, 242, 244, 245 og Penta123-B21-B23-R-V-TUNEElektronisk tune fordeler til: B17, B19, B21, B23, B230F, 242, 244, 245 og Penta
  Elektronisk fordeler for: Penta AQ165 / AQ170 og B30-A, B30-E, B30-F, B30-VALP & B30123-B30-RElektronisk fordeler for: Penta AQ165 / AQ170 og B30-A, B30-E, B30-F, B30-VALP & B30
  Elektronisk fordeler for: B30 6 sylinder motor med IE. 164, Marcos 3000GT, Volvo C303, Volvo Penta AQ165/AQ170,B30-A, B30-E, B30-F, B30-VALP & B30 123-B30-R-V-IEElektronisk fordeler for: B30 6 sylinder motor med IE. 164, Marcos 3000GT, Volvo C303, Volvo Penta AQ165/AQ170,B30-A, B30-E, B30-F, B30-VALP & B30
  123/Tune+-4-R-V Bluetooth programerbar fordeler til: B17, B19, B21, B23 and B230F, 242, 244, 245 123-TUNE+-4-R-V123/Tune+-4-R-V Bluetooth programerbar fordeler til: B17, B19, B21, B23 and B230F, 242, 244, 245
  123/Tune+-4-R-V-V Bluetooth porgremerbar fordeler som erstatter Bosch fordeler for VW og Volvo123-TUNE+-4-R-V-V123/Tune+-4-R-V-V Bluetooth porgremerbar fordeler som erstatter Bosch fordeler for VW og Volvo
  123/Tune+-6-R-V-V erstatter Bosch fordeler i VW og Volvo (bluetooth) Passer i di fleste 6 sylindrede motorer.123-TUNE+-6-R-V-V123/Tune+-6-R-V-V erstatter Bosch fordeler i VW og Volvo (bluetooth) Passer i di fleste 6 sylindrede motorer.
  123/Tune-4-R-V-V erstatter Bosch fordeler i VW og Volvo (USB versjon) Passer i di fleste 4 sylindrede motorer.123-TUNE-4-R-V-V123/Tune-4-R-V-V erstatter Bosch fordeler i VW og Volvo (USB versjon) Passer i di fleste 4 sylindrede motorer.
  123/Tune-6-R-V-V erstatter Bosch fordeler i VW og Volvo (USB versjon) Passer i di fleste 6 sylindrede motorer.123-TUNE-6-R-V-V123/Tune-6-R-V-V erstatter Bosch fordeler i VW og Volvo (USB versjon) Passer i di fleste 6 sylindrede motorer.