Den elektroniske fordeleren fra 123ignition ser likt ut den mekaniske.123ignition: bytt ut din manuelle fordeler med en elektronisk

Tenningssystemet i klassiske biler kan ofte by på mange problemer. Etter mange års bruk blir det mekaniske systemet slitt. Bytter man stiftene med en optisk eller magnetisk erstatning, så løser det ikke slitasjen i avanse-systemet, akselen, lagere osv. Da er 123ignition produktet du trenger!

Tenningsmodulen fra 123ignition leveres i en utføring som på utsiden ser lik ut som det mekansiske systemet som man bytter ut, men modulen inneholder mye high-tech på innsiden.
Du ikke trenger å bygge om den gamle mekaniske fordeleren men bytter hele modulen.

Modell